نحوه باز کردن قفل تلفن های پاناسونیک

oldlock

برای باز کردن قفل مدلهای قدیمی تلفن پاناسونیک از کد 726276642

newlock

و برای باز کردن قفل مدل های جدید تلفن پاناسونیک از کد 7000* استفاده نمائید